Forum Mieszkanek i Mieszkańców Miasto Wspólna Sprawa

Forum jest spotkaniem zaangażowanych mieszkańców. To okazja, żeby lepiej się poznać, podzielić się doświadczeniami, opowiedzieć o swoich porażkach i sukcesach w walce o miejską przestrzeń, o potrzebach i planach, o tym, co nas łączy i jak możemy się organizować, żeby działać skuteczniej. Będziemy też zastanawiali się, jak zhakować istniejące narzędzia partycypacji i jak najlepiej wykorzystać metody oddolnego kreowania polityki. My, czyli mieszkańcy Warszawy – najważniejszy organ tego miasta.

Ostatnie lata przyniosły prawdziwą erupcję oddolnej aktywności w Warszawie.

W wielu dzielnicach zawiązują się sąsiedzkie inicjatywy, które łączy troska o miasto rozumiane jako wspólne dobro: Otwarty Jazdów , Inicjatywa Osiedle Przyjaźń, Mieszkańców Kultura na Sielcach, Projekt Ursus to tylko niektóre z nich.

Z ich działań wyłania się nowa wizja miasta. To miasto, w którym głos, wola i zaangażowanie mieszkańców są decydujące. Miasto, którego mieszkańcy organizują się, żeby dbać o wspólne sprawy. Dzięki tym wspólnotowym inicjatywom słowo DEMOKRACJA nasyca się nowymi znaczeniami i przybiera namacalną postać. Dostępne narzędzia partycypacji nie nadążają za tym trendem, są niedoskonałe, zamiast zachęcać do współpracy często wspierają rywalizację, wyniki konsultacji nie zawsze traktowane są poważnie, a kontakty z urzędnikami pozostawiają wiele do życzenia.

Z tego wszystkiego wynika potrzeba zwołania Forum, czyli otwartego spotkania mieszkanek i mieszkańców, działających w organizacjach i nieformalnych zrzeszeniach, z dzielnic centralnych i peryferyjnych – wszystkich, którzy chcą współtworzyć to miasto.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM*
*może ulec zmianom

12:00 – 19:30 – Warsztat, pl. Konstytucji 4

– Razem (za)dbamy o Warszawę – gawęda o miejskich dobrach wspólnych
– Prezentacje warszawskich inicjatyw
– Wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk – praca w grupach
– Wspólne problemy, plany i działania koalicji

20:00 – 21:00 – Skwer Dialogu Społecznego na osiedlu Jazdów, (naprzeciwko domku przy ul. Jazdów 8/2)

– Koncert zespołu Poeci Jezior
– Miasto społecznie kształtowane – projekcja filmów dokumentalnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *