Osiedle Przyjaźń w gminnej ewidencji zabytków

Z przyjemnością informujemy, że wniosek Towarzystwa Opieki Nad Zabytkiem dotyczący ujęcia układu urbanistycznego Osiedla „Przyjaźń” w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy spotkał się z przychylnym przyjęciem.
Dziś, na mocy Zarządzenia Prezydent układ urbanistyczny osiedla „Przyjaźń” został do tejże wpisany.
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAB7E316-379C-4D97-A1F5-53EB07E5032C,frameless.htm

Gminna ewidencja zabytków

Oprócz Osiedla na liście znalazło się również kilka innych ciekawych pozycji, m.in. Zakłady Ursus.