Po spotkaniu mieszkańców z Burmistrzem Bemowa

28 stycznia w salach Bemowskiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie otwrate ws. Osiedla Przyjaźń z Burmistrzem Lipińskim.

Na spotkaniu omówione zostały:

– geneza powstania zespołu ds. Osiedla Przyjaźń,

– postępy prac przy planie zagospodarowania,

– odpowiedź ws. konsultacji społecznych i propozycje dalszego procedowania (praca zespołu nad pomysłami, które w dalszej kolejności poddane mają zostać konsultacjom),

– obecny skład zespołu ds. Osiedla Przyjaźń: przedstawiciele obu lokalnych stowarzyszeń oraz Inicjatywy Osiedle Przyjaźń (skład zespołu potwierdzony został następnie przez mieszkańców).

Spotkanie było nagrywane, notatki dostępne będą na stronie Urzędu Dzielnicy Bemowo.

12647528_987500208002829_5779832960356021534_n 12650915_987500194669497_4189961855931007716_n

 

Spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy

Przekazujemy zaproszenie od Burmistrza Dzielnicy Bemowo Marka Lipińskiego na spotkanie dla mieszkańców Osiedla.
Odbędzie się ono za tydzień, w czwartek 28 stycznia o g.18:30 w Bemowskim Centrum Kultury przy ul. Górczewska 201.

Spotkanie jest jednym z efektów działań osiedlowej społeczności skupionej wokół Inicjatywy Osiedle Przyjaźń w kierunku zainteresowania decydentów niepewną przyszłością osiedla.
Na Osiedlu w ciagu najbliższych dni powinny się również pojawić plakaty, ale jeśli chcą Państwo zachęcić sąsiadów – zachęcamy do wydrukowania i powieszenia poniższego plakatu na domku.
12495977_983942025025314_5966483684892202728_o

#BP2017

Dziś o północy mija termin na składanie projektów do Budżet partycypacyjny w Warszawie. Poniżej znajduje się zestawienie projektów, które dotyczą Osiedla Przyjaźń lub będą na nim realizowane (jeśli wybierzecie je w głosowaniu).

Czytajcie, udostępniajcie, rozpowszechniajcie i wybierajcie (to dopiero w czerwcu) 🙂

Dziękujemy projektodawczyniom i wszystkim, którzy się podpisali.

– Bemowska wymiana książek – projekt Aleksandry Krugły, czyli bookcrossing na Osiedlu,
– Piękniejsza Górczewska –
projekt Magdy Leszko (a właściwie Tomka Rospędka, ale przez nią składany) wykonania murali na zewnętrznych ekranach akustycznych wzdłuż Górczewskiej. Murale miałyby odwzorowywać to, co zakrywają, czyli Osiedle.
– Nie sądż książki po okładce – projekt Gosi Leszko, miękki realizowany na terenie Osiedla i Fortów Bema, zachęcający do rozmowy z przedstawicielami grup stereotypizowanych,
– Joga na Jelonkach – projekt Jurgi Kraużlis bezpłatnych zajęć jogi w przestrzeni publicznej Osiedla,
– Bezpieczniejsza ulica Konarskiego – projekt Marii Świerczewskiej i Jurgi Kraużlis dodatkowego przejścia dla pieszych wzdłuż Konarskiego.

BP

A tu zestawienie linków:

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2480…
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3028…
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3663…
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2587…
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2604…

 

„Miasteczko jak z bajki” w Jedynce PR

W poniedziałek, 14.12, w Programie Pierwszym Polskiego Radia można było usłyszeć reportaż Grażyny Wielowieyskiej o Osiedlu Przyjaźń.
O atmosferze na Osiedlu, historii, rodzinie, Inicjatywie Osiedla Przyjaźń, Grupie Odkrywkowej Osiedla Przyjaźń, Archiwum Społecznym, Jelonku oraz wielu innych działaniach na Osiedlu opowiadali nasi mieszkańcy: Jurga Kraużlis, rodzina Zamorskich (Czesław, Emilia, Joanna, Marcin), Oliwia Kujawa.
Zapraszamy do odsłuchania.

Uchwała o podziale planu Jelonki

10 grudnia Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę o podziale planu Jelonki (Uchwała nr XXI/521/2015 Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki (druk nr 596)).

Wydzielono 4 części:
– rejon ulicy Górczewskiej (pod metro),
– rejon Osiedla Przyjaźń,
– rejon Placu Kasztelańskiego,
– rejon ulicy Synów Pułku.

Radni głosowali następująco:
Za: 55
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Wyniki dostępne są tutaj.

Pismo do Burmistrza Dzielnicy Bemowo ws. powołania zespołu roboczego

W związku z udzieloną przez Centrum Komunikacji Społecznej pozytywną odpowiedzi na wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznej ws. przyszłości Osiedla Przyjaźń, w którego skład wejdą urzędnicy Dzielnicy Bemowo oraz przedstawiciele mieszkańców Osiedla, Inicjatywa Osiedla Przyjaźń zwróciła się do Burmistrza z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania, podczas którego omówione zostanie powołanie zespołu.

Pismo można pobrać z tego linka.

W sprawie konsultacji społecznych

7 grudnia p. Leszko i p.Kraużlis spotkały się z Dyrektorem Centrum Komunikacji Społecznej Krzysztofem Mikołajewskim ws. wniosku o konsultacje społeczne dotyczącego przyszłości i formy zarządzania Osiedlem Przyjaźń.

Poniżej zamieszczamy notatkę ze spotkania:

1. Centrum Komunikacji Społecznej proponuje, aby przedmiot i forma konsultacji społecznych zostały szczegółowo określone w sposób partycypacyjny: podczas pracy zespołu roboczego, w którego skład wejdą przedstawiciele wszystkich interesariuszy (w tym m.in. przedstawiciele mieszkańców, zarządu dzielnicy, właściciela terenu, lokalnej instytucji kultury).

2. Zespół – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z burmistrzem Bemowa – zostanie powołany na poziomie dzielnicy.

3. Jako wnioskodawczynie podniosłyśmy następujące kwestie:
a) Wyrażone pod wnioskiem o konsultacje społeczne poparcie dotyczyło formy konsultacji, która umożliwiłaby wszystkim chętnym zaangażowanie w proces konsultacji i wspólne wypracowanie pomysłów. Prace zespołu roboczego siłą rzeczy zaangażować będą mogły dużą węższą grupę.  Z tego względu zależy nam na tym, aby zespół faktycznie wypracował przedmiot i formę konsultacji, nie zaś konkretny plan, który mieszkańcy następnie będą komentować;
b) Do zespołu roboczego konieczny będzie dodatkowy nabór, by wyłonić przedstawicieli mieszkańców. D
otychczas wybrani zostali w nim przedstawiciele Inicjatywy Osiedle Przyjaźń i jednego ze stowarzyszeń: Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Profesorskiego. Nie było natomiast otwartego ogłoszenia i naboru jeśli chodzi o stowarzyszenie z części wielorodzinnej;
c) Mamy obawy dotyczące godzin pracy zespołu roboczego (które mogłyby wykluczyć udział aktywnych zawodowo mieszkańców) oraz tempa prac: zależałoby nam na możliwie szybkim dookreśleniu wszystkich spraw dotyczących konsultacji, tak by konsultacje mogły zostać przeprowadzone zanim podjęta zostanie decyzja administracyjna nt. podmiotu zarządzającego Osiedlem po roku 2018. Przedmiotem konsultacji, zgodnie z tekstem wniosku, powinna być bowiem także forma zarządzania Osiedlem, więc rekomendacje wypracowane w ten sprawie podczas konsultacji powinny zostać wzięte pod uwagę przy tak istotnej decyzji.

4.  W odpowiedzi na obawy zgłaszane przez autorki wniosku Dyrektor zasugerował, aby:
a) w ramach zespołu wypracowany został harmonogram, który umożliwiłby realny udział mieszkańców w pracach zespołu oraz realizację konsultacji społecznych w dość bliskim terminie – CKS wstępnie proponuje wiosnę 2016 r. (umożliwi to różne formy zaangażowania mieszkańców w przestrzeni publicznej);
b) umożliwić mieszkańcom przeprowadzenie dodatkowego naboru do zespołu na transparentnych zasadach;
c) do zespołu roboczego dołączył pracownik CKS, który zostanie włączony do prac i będzie wspierał merytorycznie, jeśli chodzi o formę konsultacji, a także będzie monitorował postępy prac zespołu.

Z odpowiedzią CKS na pismo ws. konsultacji można zapoznać się tutaj.

 

Bezcenne miejsce na mapie stolicy

Na NGO.pl ukazał się artykuł Andrzeja Górza o Osiedlu Przyjaźń.

Punktem wyjścia dla publicznej debaty nad przyszłością Osiedla Przyjaźń powinno być pytanie o to, „jak zachować, a zarazem nie stracić czegoś bardzo ważnego”, a nie „czy jest szansa na ocalenie osiedla”. Jak pokazuje doświadczenie, zawsze jest szansa na ocalenie osiedla drewnianych domków.

Zachęcamy do przeczytania całości artykułu!