Ruch na ulicy Konrskiego

Coraz bardziej widać przygotowania do startu budowy metra tuż przy osiedlu „Przyjaźń”, jednak docelowa organizacja ruchu przez ul. Konarskiego i środki zaradcze, by nasze otwarte, zielone osiedle nie zostało rozjeżdżone ani nie posłużyło za dziki parking, nadal nie są znane. Dlatego też, w ślad za naszym lutowym spotkaniem w bemowskim ratuszu z przedstawicielami dzielnicowych władz Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy BemowoMariusz Wajszczak, wiceburmistrzem Bemowa, radnym dzielnicy Marek Lipiński oraz pisemną prośbą o zadbanie w tej kwestii o Osiedle, wczoraj przypomnieliśmy o sobie i o naszych niepokojach.
Pismo przekażemy też innym decydentom, którzy mają wpływ na los osiedla „Przyjaźń:
– Panu Arkadiuszowi Kuranowskiemu, Dyrektorowi Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Miasto Stołeczne Warszawa
– Panu Jerzemu Lejkowi,Dyrektorowi Generalnemu Metro Warszawskie
– Panu Marcinowi Wochyniowi, Kanclerzowi Akademia Pedagogiki Specjalnej
– Panu Michał Krasucki, Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków

Metro na Bemowo – pomysły zgłoszone przez Inicjatywę będą realizowane!

W zeszłym tygodniu  na Bemowo dotarła dobra wiadomość – stołeczny ratusz oficjalnie poinformował, że udało się poprawić lokalizację stacji na zachodnim odcinku II linii metra, czyli w naszej dzielnicy. Jak relacjonuje red. Osowski w Gazecie Stołecznej:

„Teraz urzędnicy potwierdzają: stacja Lazurowa zostanie przesunięta o 400 m. Dzięki temu jej korpus znajdzie się nie pod ul. Górczewską przy centrum handlowym Tesco, albo pod ul. Lazurową. Umożliwi to przesiadki do autobusów, które jeżdżą tą ulicą, a także na pętlę autobusową Górczewska. Według prezesa Jerzego Lejka w ogłoszonym niedawno konkursie na koncepcję ostatniego odcinka II linii postawiono dodatkowy warunek, by autorzy zaproponowali nowy kształt węzła przesiadkowego w tym miejscu. Oznacza to, że zmieni się zarówno układ przystanków na obecnej pętli autobusowej, jak i układ torów na pętli tramwajowej. Przybędzie też garaż dla kierowców przyjeżdżających spod Warszawy.”

Zmiany są w dużej mierze efektem działań mieszkańców Bemowa, którzy aktywnie zabiegali o zmianę pierwszych, niekorzystnych projektów. Jako Inicjatywa Osiedle Przyjaźń byliśmy sygnatariuszami listu otwartego zainicjowanego przez Bemowiaków, w którym przedstawiciele mieszkańców oraz organizacji pozarządowych domagali się zmiany niekorzystnego projektu stacji przy bemowskim ratuszu >>>

foto-metro

Dużo wcześniej, już w lipcu 2015 r., zwróciliśmy się m.in. do władz Warszawy m.in.  z konkretnymi propozycjami organizacji węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Lazurowej i Górczewskiej, gdzie znajdzie się stacja metra II linii. Z wielką satysfakcją przyjmujemy informacje, że nasze sugestie powracają teraz z zapowiedzią realizacji wielu z nich.

PISMO INICJATYWY OSIEDLE PRZYJAŹŃ DO PREZYDENT M.ST. WARSZAWY Z 21.07.2015 R. >>>

ODPOWIEDŹ OD DYREKTORA BIURA DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI Z 18.09.2015 R. >>>