Umowa podpisana

Wczoraj okazało się nagle, że dziś Miasto, po 127 dniach bez decyzji i bez dzierżawcy, podpisuje umowę dzierżawy z Akademia Pedagogiki Specjalnej, czyli poprzednim dzierżawcą. Na stronach miejskich pojawiła się treść umowy, jednakże punkt dotyczący czasu jej obowiązywania został niewypełniony, czekamy więc na informację. Liczymy, że nowy-stary dzierżawca wkrótce zorganizuje otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas którego odpowie na liczne wątpliwości. czekamy także na dalsze kroki Rafał Trzaskowski i Miasto, mające na celu docelowe uregulowanie sytuacji osiedla – bo dzierżawa tylko przedłuża wieloletnie status quo o x (wstaw termin z umowy) lat, a budynki niszczeją i mieszkańcy żyją w niepewności.
Z treścią umowy można się zapoznać tu:
https://bip.warszawa.pl/…/3C76CDE1-8C5F-4A32-AA61-A6F872855…

0743_0805zal_zal1.pdf

0743_0805zal_zal2.doc

0743_0805

Odpowiedzi od Biura Mienia dot. Nowego Roku

Mimo że nadal nie mamy oficjalnej informacji o sposobie zarządzania Osiedlem od 1 stycznia br. – choć jest już 2 stycznia, to jednak nasza wspólna akcja wysyłania pism do Urzędu m.st. Warszawy przyniosła efekt w postaci uspokajającej odpowiedzi, która powinna już dotrzeć do większości nadawców (i z którą można zapoznać się tu).
Nie składamy jednak broni i działamy dalej, aby jednak zapewnić Osiedle Przyjaźń/Jelonki coś lepszego niż przedłużanie dotychczasowego, powolnie wyniszczającego status quo. Występ u Pana Prezydenta Rafał Trzaskowski przyniósł obietnice konkretnych działań w kierunku systemowego rozwiązania naszych licznych problemów – i już w tym miesiącu mamy obiecane spotkanie robocze inicjujące ten proces. Wspólnie z naszymi sojusznikami – radnymi miejskimi zrobimy wszystko, by to przyrzeczenie wyegzekwować.

 

Drodzy Państwo, Mieszkańcy, Mieszkanki, Sojusznicy Osiedla

prowadzimy akcję wysyłania listów do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa.

Apelujemy o udział – skorzystanie z gotowego wzoru pisma w załączniku i wysłanie go w grudniu 2018 (jak najszybciej, najlepiej do 19.12).

Czego dotyczy akcja? 

SPRAWA 1. Umów na czas określony, które kończą się w grudniu 2018. Osoby, które mają umowy na czas określony lub umowy mieszane, nie mają żadnej (formalnej) pewności, co będzie po 2018 roku. Czas przypomnieć Biuru Mienia, że w sytuacji końca dzierżawy to na tej komórce leży odpowiedzialność za umowy z mieszkańcami i poinformowanie ich, co dalej.

SPRAWA 2. Braku decyzji o zarządzaniu osiedlem od stycznia

Mimo wielu prób zainteresowania tematem miasta, mediów, innych decydentów, od dwóch lat nie ma decyzji dot. dalszego dzierżawienia osiedla. Wiemy (aczkolwiek nieoficjalnie), że APS złożył kolejny wniosek. Prosimy więc miasto, by udzieliło informacji  o tym, w jaki sposób, kiedy podejmie decyzje, oraz co zrobi by decyzja ta była dla osiedla korzystna (mowa tu także o stanie technicznym budynków, trasnparentności decyzji).

Co należy zrobić?

1). Wypełnić wydrukowane wzory pism. Znajdują się one na stronie Inicjatywy Osiedle Przyjaźń (1. Pismo_umowy mieszane i na czas określony2. Pismo_umowy na cz nieokreślony i sojusznicy), ale także w przedpokojach poszczególnych domków. Należy wybrać wersję (stosowną do Państwa umowy i kwestii, w sprawie której chcą się Państwo wypowiedzieć) wpisać swój adres i dane.

2) Wysłać je pismem poleconym na adres Biura Mienia, wpisany w nagłówku pisma. Należy to zrobić JAK NAJSZYBCIEJ, najlepiej do 19.12. Sugerujemy by każdy mieszkaniec wysłał osobne pismo, by wzmocnić przekaz (więc kilka osób w jednym domu może wysłać osobne pisma).

UWAGA: pismo można też wysłać w formie mailowej na adres Sekretariat.BM@um.warszawa.pl . Formą preferowaną jest oczywiście poczta, ale dla tych z Państwa którzy nie znajdą na to czasu – zachęcamy do wysyłania maili.

3) Warto przekazać tę informację sąsiadom i namówić ich, by też wysłali pismo. Można powiesić u siebie w bloku kartkę, zanieść wzór wydruku sąsiadom, których nie ma na liście mailingowej Inicjatywy.

 

Czy to ma sens? 

Łatwo zapomnieć o mieszkańcach, którzy milczą, łatwo nie informować o decyzjach, jeśli ma się wrażenie, że nikt nie pyta. Ostatnia masowa akcja wysyłania listów (wniosków do projektu planu miejscowego) przyniosła pozytywny skutek. Więc naszym zdaniem ma – przypomnijmy, ze jest do kogo mówić.

Pozdrawiamy serdecznie,

Inicjatywa Osiedle Przyjaźń

 

WZORY PISM:

1. Pismo_umowy mieszane i na czas określony

2. Pismo_umowy na cz nieokreślony i sojusznicy

Cała Karuzela w GEZ!

Dobre wieści dla miłośników Klub „Karuzela” – 19 listopada 2018 r. zostało wydane zarządzenie nr 1788/2018 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków, w którym znalazła się właśnie m.in. Karuzela. To dodatkowa ochrona, po tym jak układ urbanistyczny Osiedle Przyjaźń/Jelonki został ujęty w tej ewidencji. Mimo że za takim wpisem nie idą obecnie środki finansowe na rewitalizację, to jednak już nam pomógł – dzięki ochronie konserwatorskiej podczas konsultacji jesienią 2015 r. projektu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Osiedle zostały odrzucone groźne dla nas postulaty m.in. deweloperów, wzywające np. do podwyższenia dopuszczalnej wysokości zabudowy na terenie Osiedla.

Czekamy na ponowne wyłożenie projektu planu – podobno  w przyszłym roku. I uregulowanie sytuacji Osiedla, bo m.in. Karuzela potrzebuje pilnej rewitalizacji! http://zabytki.um.warszawa.pl/…/zmiany-w-gminnej-ewidencji-…

Czekamy na odpowiedź burmistrza

Wczoraj złożone zostało pismo do Burmistrza Bemowo Michał Grodzki, w którym ponownie prosimy o odpowiedź na nasze pytania w związku z zapowiadaną komunalizacją Osiedle Przyjaźń/Jelonki. Wciąż czekamy na spotkanie z mieszkańcami osiedla, które Burmistrz Grodzki obiecał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Historię pierwszego pisma można prześledzić tu: http://przyjazn.org/…/oczekujemy-odpowiedzi-ws-pomyslu-komu…

AKTUALIZACJA:
odpowiedź Burmistrza na Twitterze poniżej

Pismo do Burmistrza Dzielnicy Bemowo ws. powołania zespołu roboczego

W związku z udzieloną przez Centrum Komunikacji Społecznej pozytywną odpowiedzi na wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznej ws. przyszłości Osiedla Przyjaźń, w którego skład wejdą urzędnicy Dzielnicy Bemowo oraz przedstawiciele mieszkańców Osiedla, Inicjatywa Osiedla Przyjaźń zwróciła się do Burmistrza z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania, podczas którego omówione zostanie powołanie zespołu.

Pismo można pobrać z tego linka.

Inicjatywa składa uwagi do planu zagospodarowania

Inicjatywa Osiedle Przyjaźń 1 grudnia składa 3 uwagi do planu zagospodarowania:
1. dotyczącą funkcji mieszkalnej w tzw. części wielorodzinnej,
uwaga 1 funkcja uwaga 1 funkcja_uzasadnienie
2. dotyczącą wysokości minimalnej i maksymalnej na Osiedlu Przyjaźń
uwaga-2-wysokość uwaga-2-wysokość_uzasadnienie
3. dotyczącą możliwości podziału działek
uwaga 3 dzialka uwaga 3 dzialka_uzasadnienie

Oprócz Inicjatywy uwagi ws. Osiedla Przyjaźń złożyło m.in. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Profesorskiego, Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Przyjaźń, Bemowiacy, Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów, Bemowiacy oraz liczni mieszkańcy Osiedla (zebraliśmy ponad 90 potwierdzeń).

I wyłożenie planu zagospodarowania Jelonki

Jest projekt planu zagospodarowania (już wyłożony)
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/zmiana_mpzp_Jelonki_wylozenie.htm

część tekstowa:
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/82BBBA21-67E0-43D2-B7FA-CA34A2215A42/1102856/PROJEKT_PLANU_JELONKI_obszar_12102015_WYLOZENIE.pdf

część graficzna:
http://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/mpzp/jelonki/projekt_planu_jelonki_obszar_12_10_2015_wylozenie.pdf

Z planem można zapoznać się do 10.11.2015, w siedzibie Urzędu  m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79 oraz na www.bip.warszawa.pl
Dobra wiadomość jest taka, że nowy plan nie dopuszcza zabudowy wyższej niż ta, która już jest; nie przewiduje też wznoszenia dodatkowych obiektów pomiędzy domami.

Nasze obawy budzi przede wszystkim zapis dotyczący funkcji budynków. Na Osiedlu profesorskim rewolucji nie będzie – teren ten w większości ma pozostać zabudową jednorodzinną (z wyjątkiem dwóch domków). Ale już przy tzw. domkach długich planiści funkcji mieszkalnej nie przewidzieli w ogóle:  domy mają w planie przeznaczenie podstawowe określone jako „zamieszkanie zbiorowe – domy akademickie” oraz „usługi tyrystyczne – hotele”, a w kilku przypadkach jako „usługi z z zakresu biur, nauki i kultury”.

Jako Inicjatywie zależy nam, żeby do funkcji pierwotnej DOPISANA została funkcja mieszkań wielorodzinnych, żeby „widmo tymczasowości” przestało krążyć nad mieszkańcami.

Zachęcamy wszystkich  do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad planem,  która odbędzie się 3 LISTOPADA 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, sala  Kruczkowskiego, od godz. 16.30. Ze strony urzędu na spotkaniu obęcni będą planości i dyrektor Biura Architektury – będzie to jedna z nielicznych okazji, żeby pokazać jak dużo nas jest.

Informujemy także, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie  do Prezydenta m.st. Warszawy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki  organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do  1 grudnia 2015 r.

Zachęcamy do zapoznania się z planem oraz zgłaszania  swoich uwag bezpośrednio lub za pośrednictwem Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Przyjaźń lub Inicjatywy (inicjatywa.osiedleprzyjazn@ gmail.com).

 

Pismo do CKS w sprawie projektu „Rewitalizacja Klubu Karuzela” oraz Osiedla „Przyjaźń”

List poparcia CKS

Projekt do Budżetu Partycypacyjnego na rewitalizację Klubu Karuzela ( BPA.I.P.P/2368/15.UBE) został złożony jako wyraz troski mieszkańców o stan techniczny i przyszłość budynku. Pod projektem już na etapie składania wniosku podpisało się ponad 150 osób.

Celem projektu jest przeprowadzenie rewitalizacji legendarnego klubu studenckiego „Karuzela”, położonego w sercu magicznego osiedla drewnianych domków (Osiedla „Przyjaźń”). Projekt zakłada wykonanie generalnego remontu budynku, który jest w złym stanie technicznym, uniemożliwiającym działanie na skalę do której został zbudowany oraz zaplanowanie dalszego działania Klubu w sposób partycypacyjny, przy udziale mieszkańców i z uwzględnieniem ich potrzeb.

Całość projektu dostępna jest na stronie Budżetu Partycypacyjnego.

„Rewitalizacja Karuzeli” była prezentowana w czasie spotkania Budżetu oraz przeszedł preselekcję.
Niestety projekt został odrzucony w trakcie weryfikacji szczegółowej (w naszej opinii bezzasadnie), w związku z czym projektodawczyni i Inicjatywa zwróciły się do Centrum Komunikacji Społecznej z prośbą o interwencję.RewitalizacjaKaruzeli1

W związku z negatywną (i w naszym rozumieniu bezpodstawną) weryfikacją projektu „Rewitalizacja Klubu Karuzela” złożonego do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2016, jego projektodawczyni, zwróciła się do Centrum Komunikacji Społecznej z prośbą o interwencję.

Złożone pismo (można przeczytać tu), porusza nie tylko kwestię samej rewitalizacji, ale także zwraca uwagę na samo Osiedle „Przyjaźń”, którego skomplikowana sytuacja prawna, połączona z nieprzychylnymi interpretacjami urzędników, skutkuje jego postępującą degradacją i drastycznym obniżeniem zaufania do instytucji publicznych wśród społeczności Osiedla.

Do pisma załączony został „List Poparcia” przygotowany przez członków Inicjatywy Osiedle Przyjaźń, a pod którym podpisali się: Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Profesorskiego, Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Przyjaźń, mieszkańcy i członkowie Inicjatywy, koalicjani Miasto Wspólna Sprawa.

List poparcia CKS1  List poparcia CKS2