Drodzy Państwo, Mieszkańcy, Mieszkanki, Sojusznicy Osiedla

prowadzimy akcję wysyłania listów do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa.

Apelujemy o udział – skorzystanie z gotowego wzoru pisma w załączniku i wysłanie go w grudniu 2018 (jak najszybciej, najlepiej do 19.12).

Czego dotyczy akcja? 

SPRAWA 1. Umów na czas określony, które kończą się w grudniu 2018. Osoby, które mają umowy na czas określony lub umowy mieszane, nie mają żadnej (formalnej) pewności, co będzie po 2018 roku. Czas przypomnieć Biuru Mienia, że w sytuacji końca dzierżawy to na tej komórce leży odpowiedzialność za umowy z mieszkańcami i poinformowanie ich, co dalej.

SPRAWA 2. Braku decyzji o zarządzaniu osiedlem od stycznia

Mimo wielu prób zainteresowania tematem miasta, mediów, innych decydentów, od dwóch lat nie ma decyzji dot. dalszego dzierżawienia osiedla. Wiemy (aczkolwiek nieoficjalnie), że APS złożył kolejny wniosek. Prosimy więc miasto, by udzieliło informacji  o tym, w jaki sposób, kiedy podejmie decyzje, oraz co zrobi by decyzja ta była dla osiedla korzystna (mowa tu także o stanie technicznym budynków, trasnparentności decyzji).

Co należy zrobić?

1). Wypełnić wydrukowane wzory pism. Znajdują się one na stronie Inicjatywy Osiedle Przyjaźń (1. Pismo_umowy mieszane i na czas określony2. Pismo_umowy na cz nieokreślony i sojusznicy), ale także w przedpokojach poszczególnych domków. Należy wybrać wersję (stosowną do Państwa umowy i kwestii, w sprawie której chcą się Państwo wypowiedzieć) wpisać swój adres i dane.

2) Wysłać je pismem poleconym na adres Biura Mienia, wpisany w nagłówku pisma. Należy to zrobić JAK NAJSZYBCIEJ, najlepiej do 19.12. Sugerujemy by każdy mieszkaniec wysłał osobne pismo, by wzmocnić przekaz (więc kilka osób w jednym domu może wysłać osobne pisma).

UWAGA: pismo można też wysłać w formie mailowej na adres Sekretariat.BM@um.warszawa.pl . Formą preferowaną jest oczywiście poczta, ale dla tych z Państwa którzy nie znajdą na to czasu – zachęcamy do wysyłania maili.

3) Warto przekazać tę informację sąsiadom i namówić ich, by też wysłali pismo. Można powiesić u siebie w bloku kartkę, zanieść wzór wydruku sąsiadom, których nie ma na liście mailingowej Inicjatywy.

 

Czy to ma sens? 

Łatwo zapomnieć o mieszkańcach, którzy milczą, łatwo nie informować o decyzjach, jeśli ma się wrażenie, że nikt nie pyta. Ostatnia masowa akcja wysyłania listów (wniosków do projektu planu miejscowego) przyniosła pozytywny skutek. Więc naszym zdaniem ma – przypomnijmy, ze jest do kogo mówić.

Pozdrawiamy serdecznie,

Inicjatywa Osiedle Przyjaźń

 

WZORY PISM:

1. Pismo_umowy mieszane i na czas określony

2. Pismo_umowy na cz nieokreślony i sojusznicy

#FEARLESS

Drewniane osiedla w Warszawie muszą być #FEARLESS, bo inaczej przestają istnieć! Jak aktywiści na rzecz dobra wspólnego mogą radzić sobie w zderzeniu z dużo silniejszymi interesami – biznesowymi, partyjnymi, finansowymi? Dziś na konferencji Fearless Cities – Cities in transformationrozmawialiśmy o tym na przykładach dwóch miejsc: Osiedle Przyjaźń/Jelonki i Osiedle Jazdów. Znaleźliśmy całą masę przykładów, jak można wykorzystać i obejść system, w którym jako mieszkańcy już na starcie mamy pozycję znacznie słabszą od innych aktorów (deweloperów i władz). Część z nich na pewno wykorzystamy, więc wypatrujcie nas, bo jesteśmy nieustraszone i nieustraszeni

Co dalej z Osiedlem Przyjaźń?

Obecny system administracji Osiedla Przyjaźń w ramach dzierżawy terenu przez Akademię Pedagogiki Specjalnej kończy się wraz z 2018 r. Nadal nie wiemy, jaką strategię dla zarządzania Osiedlem przyjmą władze miasta po 2018 r. W związku z przekazaniem sprawy Osiedla Przyjaźń Wiceprezydentowi m.st. Warszawy W. Pahlowi, kierujemy do niego nasze pytania i pilnie domagamy się spotkania i możliwości przedstawienia opinii mieszkańców na temat przyszłości Osiedla Przyjaźń.

Pismo do Wiceprezydenta Witolda Pahla

Otwarte Warsztaty Śpiewu na Osiedlu

gsGrupa Śpiewu Tradycyjnego Osiedla Przyjaźń zaprasza wszystkich zainteresowanych śpiewem do udziału w bezpłatnych i otwartych warsztatach śpiewu i w otwartej próbie.

– Przyjdź i zobacz jak działamy – mówią członkowie grupy –  jesienią planowany jest nabór do grupy.

Grupa śpiewu tradycyjnego powstała na Osiedlu Przyjaźń we wrześniu 2015 roku. Tworzą ją mieszkańcy i miłośnicy Osiedla oraz osoby zaangażowane w jego ochronę – osoby w różnym wieku, uprawiające różne zawody, studiujące lub będące już na emeryturze, pasjonaci różnych dziedzin, osoby z różnym doświadczeniem wokalnym bądź bez wcześniejszych śpiewaczych doświadczeń.

– Na warsztaty obowiązują zapisy – warsztaty@bemowskie.pl – Liczba miejsc ograniczona

Program

10:00 – 12:00 – Otwarte warsztaty to jeden z kolejnych spotkań śpiewaczych z Nastą. Tym razem przynieście ze sobą jeden dźwięk. Najpierw ułożymy mapę dźwięków i ich pochodnych, a następnie wykonamy wspólny utwór. Zabierzcie ze sobą także wygodne ubranie i buty! Otwarte serca! i umysły.

13:00 – 15:00 – Otwarta próba grupy śpiewaczej. Zaczniemy jak zwykle od rozgrzewki, wymiany pozytywną energią, a następnie uczymy się nowych pieśni. Będzie to też okazja do posłuchania starego repertuaru naszej młodej grupy śpiewu tradycyjnego na Osiedlu Przyjaźń.

Prowadząca: Nasta Niakrasava – wokalistka, ur. w Kazachstanie w rodzinie białorusko-rosyjskich przesiedleńców. Wychowała się na Białorusi, od 2009 r. mieszka w Polsce. Występowała z etno-jazzową grupą NHS, w 2008 r. utworzyła z Pawłem Ryżkowem formację FOLKROLL, która zdobyła Grand Prix i Nagrodę im. Czesława Niemena na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia „Nowa Tradycja 2009”. Od 2011 r. współpracuje z formacją R.U.T.A.

Podsumowanie informacji od Burmistrza i spotkanie robocze

Zespół roboczy ds. Osiedla Przyjaźń, w skład którego wchodzą przedstawiciele Inicjatywy oraz stoarzyszeń mieszkańców,  otrzymał dziś pismo od Burmistrza podsumowującego stan Osiedla oraz najbliższe planu Dzielnicy związane z Osiedlem.
Można w nim przeczytać o:

  • stanowisku dzielnicy ws. konsultacji społecznych (ich przeprowadzenie  uznaje się za bezzasadne)
  • stanie roszczeń (ich część oddalono)
  • staraniach o uczynienie Karuzeli Warszawskim Centrum Lokalnym (i dofinansowaniu przedsięwzięcia w wysokości 150 000 złotych).

Zapraszamy do zapoznania się z pismem (poniżej) oraz na spotkanie Inicjatywy w niedzielę, 27 listopada (godzina do potwierdzenia).
Na spotkaniu omówimy informacje zawarte w piśmie oraz porozmawiamy o następnych krokach.

20161116_pismoburmistrz_-do-mieszkancow-osiedla-przyjazn

Zmiana stanowiska CKS ws. konsultacji społecznych na Osiedlu Przyjaźń

Wątpliwości co do konsultacji

Autorki wniosku o konsultacje społeczne na Osiedlu Przyjaźń zwróciły się do Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej (Dyrektora Krzysztofa Mikołajewskiego) ws. wyjaśnienia jego stanowiska w tej sprawie.

Mimo, że od złożenia wniosku i pozytywnego rozpatrzenia tegoż przez CKS minął już niemal rok, przedstawiciele mieszkańców nie uzyskali dotychczas wskazówek nt. tego kiedy i jak konsultace miałyby zostać przeprowadzone. Sposób i zasadność prowadzenia konsultacji były też niejasne dla przedstawicieli Urzędu Dzielnicy, którzy prowadzili dialog z mieszkańcami.

Efektem tej niepewności było spotkanie dn. 26.09 oraz pismo wnioskodawczyń wysłane 12.10.

Pismo i odpowiedź

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z pismami – skierowanym przez wnioskodawczynie do CKS oraz odpowiedź.

20161012_iop_do_cks_konsultacje

20161016_odpowiedz_cks_iop

W chwili obecnej CKS „nie rekomenduje przeprowadzania konsultacji społecznych” na Osiedlu Przyjaźń.

Podkreśla jednak, że istnieją inne formy dialogu. Prawdopodobnie jest to nawiązanie do prac zespołu roboczego w Dzielnicy, w którego skład wchodzą reprezentacji Inicjatywy i obu Stowarzyszeń.

Inicjatywa Osiedle Przyjaźń zwróci się do Burmistrza z prośba o spotkanie w tej sprawie i wyjaśnienia dalszych planów.

Protokół z 5 maja

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem ze spotkania zespołu z 5 maja 2016.

Na spotkaniu obecni byli reprezentaci mieszkańców w pełnym składzie, zaś ze strony Urzędu m.in. przedstawiciele Biura Gospodarki Nieruchomościami – Pai Małgorzata Marek .

Spotkanie dotyczyło roszczeń wobec części działań na Osiedlu Przyjaźń – etapu postępowań oraz dalszych planów miasta w tej kwestii.

 

Protokół 5 maja 2016

Protokół ze spotkania 7 kwietnia

Zachęcamy do zapoznania się z protokołem z pierwszego spotkania reprezentacji mieszkańców z zespołem ds. Osiedla Przyjaźń.

Na spotkaniu obecni byli:
PRZEDSTAWICIELE URZĘDU:
p. M. Lipiński – Burmistrz Dzielnicy Bemowo.
p. A. Marczaka – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa,
p. R. Kosza – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
p. A. Fiszer – Nowacka – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich,
p. A. Mierzejewska – Kierownika Referatu w Wydziale Architektury i Budownictwa.

PRZEDSTAWICIELE STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PRZYJAŹŃ:
– p. J. Jagielska,
– p. K. Kiernozek,
– p. P. Jaracz.

PRZEDSTAWICIELE INICJATYWY OSIEDLA PRZYJAŹŃ:
– p. A. Krugły

– p. M.Leszko

– p. M. Leszko

– p. J. Kraużlis

PRZEDSTAWICIELE STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PROFESORSKIEGO:

– p. J. Rozwadowska – Skrzeczyńska

– p. A. Gniadzik – Smolińska

Rozmowa dotyczyła obecnego stanu planu zagospodarowania przetrzennego i kolejnych kroków.

Protokół ze spotkania w dniu 7 kwietnia 2016 roku

 

W sprawie konsultacji społecznych

7 grudnia p. Leszko i p.Kraużlis spotkały się z Dyrektorem Centrum Komunikacji Społecznej Krzysztofem Mikołajewskim ws. wniosku o konsultacje społeczne dotyczącego przyszłości i formy zarządzania Osiedlem Przyjaźń.

Poniżej zamieszczamy notatkę ze spotkania:

1. Centrum Komunikacji Społecznej proponuje, aby przedmiot i forma konsultacji społecznych zostały szczegółowo określone w sposób partycypacyjny: podczas pracy zespołu roboczego, w którego skład wejdą przedstawiciele wszystkich interesariuszy (w tym m.in. przedstawiciele mieszkańców, zarządu dzielnicy, właściciela terenu, lokalnej instytucji kultury).

2. Zespół – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z burmistrzem Bemowa – zostanie powołany na poziomie dzielnicy.

3. Jako wnioskodawczynie podniosłyśmy następujące kwestie:
a) Wyrażone pod wnioskiem o konsultacje społeczne poparcie dotyczyło formy konsultacji, która umożliwiłaby wszystkim chętnym zaangażowanie w proces konsultacji i wspólne wypracowanie pomysłów. Prace zespołu roboczego siłą rzeczy zaangażować będą mogły dużą węższą grupę.  Z tego względu zależy nam na tym, aby zespół faktycznie wypracował przedmiot i formę konsultacji, nie zaś konkretny plan, który mieszkańcy następnie będą komentować;
b) Do zespołu roboczego konieczny będzie dodatkowy nabór, by wyłonić przedstawicieli mieszkańców. D
otychczas wybrani zostali w nim przedstawiciele Inicjatywy Osiedle Przyjaźń i jednego ze stowarzyszeń: Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Profesorskiego. Nie było natomiast otwartego ogłoszenia i naboru jeśli chodzi o stowarzyszenie z części wielorodzinnej;
c) Mamy obawy dotyczące godzin pracy zespołu roboczego (które mogłyby wykluczyć udział aktywnych zawodowo mieszkańców) oraz tempa prac: zależałoby nam na możliwie szybkim dookreśleniu wszystkich spraw dotyczących konsultacji, tak by konsultacje mogły zostać przeprowadzone zanim podjęta zostanie decyzja administracyjna nt. podmiotu zarządzającego Osiedlem po roku 2018. Przedmiotem konsultacji, zgodnie z tekstem wniosku, powinna być bowiem także forma zarządzania Osiedlem, więc rekomendacje wypracowane w ten sprawie podczas konsultacji powinny zostać wzięte pod uwagę przy tak istotnej decyzji.

4.  W odpowiedzi na obawy zgłaszane przez autorki wniosku Dyrektor zasugerował, aby:
a) w ramach zespołu wypracowany został harmonogram, który umożliwiłby realny udział mieszkańców w pracach zespołu oraz realizację konsultacji społecznych w dość bliskim terminie – CKS wstępnie proponuje wiosnę 2016 r. (umożliwi to różne formy zaangażowania mieszkańców w przestrzeni publicznej);
b) umożliwić mieszkańcom przeprowadzenie dodatkowego naboru do zespołu na transparentnych zasadach;
c) do zespołu roboczego dołączył pracownik CKS, który zostanie włączony do prac i będzie wspierał merytorycznie, jeśli chodzi o formę konsultacji, a także będzie monitorował postępy prac zespołu.

Z odpowiedzią CKS na pismo ws. konsultacji można zapoznać się tutaj.