Plan zagospodarowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Jelonki powstaje od 2006 roku.

2006 uchwalone zostało przystąpienie do planuhttp://bip.warszawa.pl/NR/exeres/FC85A668-A61E-482F-9F25-C7782A868783,frameless.htm

2008 – zmiana uchwały ws. Przystąpieniahttp://bip.warszawa.pl/NR/exeres/4B4EF154-DBFD-413F-9839-31C4BB899A65,frameless.htm

2015 – zmieniony został wykonawca projektu. 
W związku z powyższym Inicjatywa zwróciła się do Biura Architektury z prośbą o wskazanie:
– harmonogramu prac,
– uwag składanych do planu,
– podanie nazwy wykonawcy planu.

Odpowiedź Biura  Architektury znajduje się tutaj: pismo, załączniki.

2015-10-01 – I wyłożenie planu zagospodarowania https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/zmiana_mpzp_Jelonki_wylozenie.htm

Nasze obawy budzi przede wszystkim zapis dotyczący funkcji budynków. Na Osiedlu profesorskim rewolucji nie będzie – teren ten w większości ma pozostać zabudową jednorodzinną (z wyjątkiem dwóch domków). Ale już przy tzw. domkach długich planiści funkcji mieszkalnej nie przewidzieli w ogóle:  domy mają w planie przeznaczenie podstawowe określone jako „zamieszkanie zbiorowe – domy akademickie” oraz „usługi tyrystyczne – hotele”, a w kilku przypadkach jako „usługi z z zakresu biur, nauki i kultury”.

Jako Inicjatywie zależy nam, żeby do funkcji pierwotnej DOPISANA została funkcja mieszkań wielorodzinnych, żeby „widmo tymczasowości” przestało krążyć nad mieszkańcami.