Ochrona konserwatorska

Wniosek Towarzystwa Opieki Nad Zabytkiem dotyczący objęcia układu urbanistycznego Osiedla „Przyjaźń”  ochroną konserwatorską m. st. Warszawy spotkał się z przychylnym przyjęciem. Zadecydowano o tym ze względu na wartość historyczną i artystyczną Osiedla (jako zaplanowanego urbanistycznie obszaru).

25 sierpnia na mocy Zarządzenia Prezydent układ urbanistyczny osiedla „Przyjaźń” został  ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków m.st.WarszawyOprócz Osiedla na liście znalazło się również kilka innych ciekawych pozycji, m.in. Zakłady Ursus.

Decyzja ta wywołała dość duże zainteresowanie medialne, ale także samych mieszkańców – w związku z tym zastępca stołecznego konserwatora we wrześniu poprowadził na Osiedlu otwarte spotkanie nt. konsekwencji tej decyzji.